Biznes plan jest opisem przedsięwzięcia, przedstawiający je w sposób liczbowy i opisowy.

Specjalizujemy się w opracowywaniu biznes planów w celu pozyskania funduszy unijnych dla:

- osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą – od pomysłu do realizacji,

- przedsiębiorców. 

 

- - - -