Możesz nam zlecić:

- przygotowanie analizy dotyczącej programów unijnych, z których możesz uzyskać pieniądze,

 

- dokonanie wstępnej oceny możliwości klienta na pozytywne rozpatrzenie wniosku,

- opracowanie wniosków o dotację dla osób fizycznych i przedsiębiorców,

- sporządzenie biznes planu bądź sprawdzenie jego napisania,

- wypełnienie wniosków aplikacyjnych,

- ocenę dokumentacji tworzonej samodzielnie,

- gromadzenie niezbędnej dokumentacji /załączników/.

- - - -